Mừng Ngày Lễ
01-02-2022 đến 06/02/2022

Tham gia ngay

 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 01/02 – 06/02.

Phạm vi: Các máy chủ mở trên 7 ngày.

NỘI DUNG

Hoạt động Mừng Ngày Lễ gồm các hoạt động:

1. Đăng Nhập Nhận Quà

Các Chủ Nhân có thể vào giao diện chính hoạt động Mừng Ngày Lễ để nhận quà đăng nhập 6 ngày, phần thưởng gồm:

- Ngày 1: 388 NB, 1 Quà Tăng Trợ Lực

- Ngày 2: 488 NB, 20 Ám Kim Chân Quyết

- Ngày 3: 588 NB, 20 Ám Kim Bảo Ngọc

- Ngày 4: 688 NB, 20 Đá Ám Kim Thần Binh, 800 Tiến Cấp Đơn

- Ngày 5: 888 NB, 50 Linh Hồn Pet Ám Kim, 1 Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Kim 2

- Ngày 6: 1288 NB, 1 Túi Chọn Kim Hồn Chính, 40 Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ, 20 Túi Chọn Trang Bị Ám Kim Linh, 20 Túi Chọn Trang Sức Ám Kim

2. Sổ Kỷ Niệm Ngày Lễ

Các Chủ Nhân cần hoàn thành các nhiệm vụ mỗi ngày để nhận được điểm có thể mời các vị Tướng đến chụp hình

Tích lũy đạt số điểm nhất định sẽ nhận được quà, đủ 60 điểm sẽ reset lại từ đầu:

- 10 điểm: 3 Thể Lực Đơn, 3 Hoạt Lực Đơn

- 35 điểm: 188 NB, 5 Đá Khắc Trang Bị-Cao

- 60 điểm: 10 Ám Kim Chân Quyết, 10 Cẩm Nang Ám Kim Phù

Khi Chủ Nhân mời được đủ 3 vị Tướng, có thể tiến hành chụp hình kỷ niệm

Chủ Nhân sưu tập đủ 10 hình các vị Tướng sẽ nhận được Quà Cá Nhân là 888 NB

Bên cạnh đó, nếu số lượng hình của toàn bộ server đạt số lượng nhất định các Chủ Nhân sẽ nhận được thêm Quà Server là 2 Túi Chọn Nguyên Liệu Ám Kim

3. Quà Ngày Lễ

Quà Mừng Ngày Lễ chia làm nhiệm vụ tạo mới mỗi ngày và nhiệm vụ đầu tư tích lũy

Nhiệm vụ tạo mới mỗi ngày có thể dùng NB để tạo mới và nhận nhiệm vụ nhiều sao

Nhiệm vụ tạo mới mỗi ngày cao nhất là nhiệm vụ 5 sao, số sao nhiệm vụ càng cao sẽ nhận được Bạc Tân Xuân càng nhiều

Nhiệm vụ đầy tư tích lũy tổng cộng có 10 nhiệm vụ cố định, 0h mỗi ngày sẽ tự động tạo mới, các chủ nhân cần Nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được thưởng Vàng Tân Xuân

Ngoài ra khi hoàn thành các nhiệm vụ, các Chủ Nhân còn nhận được điểm nhiệm vụ, điểm sẽ được tích lũy vào tổng điểm và nhận rương thưởng tương ứng, quà rương thưởng sẽ tạo mới mỗi ngày:

- 50 điểm: 188 NB

- 100 điểm: 10 Pet Tăng Kim Đơn

- 200 điểm: 288 NB

- 300 điểm: 20 Đá Tăng Kim Thần Thú

- 500 điểm: 388 NB, 2 Vàng Tân Xuân, 10 Ám Kim Bảo Ngọc, 10 Ám Kim Chân Quyết.

- 1000 điểm: 1088 NB, 25 Bạc Tân Xuân, 1 Quà Chọn Nguyên Liệu Ám Kim, 1 Quà Kim Thu 6, 1 Quà Kim Thu 7

Bạc Tân Xuân và Vàng Tân Xuân nhận được từ quà có thể vào Shop Nhiệm Vụ đổi các vật phẩm hiếm

4. Hội Lửa Trại

Trong thời gian hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày có thể nhận điểm hoạt động lửa trại, tốn 50 điểm hoạt động để đánh trống có thể nhận ngẫu nhiên số bước di chuyển.

Khi Chủ Nhân di chuyển theo số bước nhận được sẽ được nhận quà tương ứng trên ô

Quà trên sân nhận hết tính là 1 lượt, khi số lượt còn 0 sẽ không thể đánh trống nữa

00:00 mỗi ngày có thể nhận 2 vòng, số vòng và điểm còn lại mỗi ngày không tạo mới

Toàn server đạt số lượt nhất định sẽ nhận được Quà Rương gồm:

- 50K Lượt: 288 NB, 10 Ám Kim Bảo Ngọc

- 100K Lượt: 388 NB, 25 Linh Hôn Pet Ám Kim, 10 Túi Chọn Trang Sức Ám Kim

- 200K Lượt: 20 Túi Chọn Trang Bị Ám Kim Linh, 20 Cẩm Nang Ám Kim Phù

- 400K Lượt: 20 Đá Ám Kim Thần Binh, 20 Ám Kim Chân Quyết, 20 Tinh Nguyên Pet

- 8000K Lượt: 15 Túi Chọn Mảnh Hồn

[Quy tắc nhận điểm]

- Mỗi lần khiêu chiến Phó Bản Thường = 1 điểm (Khiêu chiến thất bại không có điểm)

- Mỗi lần khiêu chiến Phó Bản Tinh Anh = 2 điểm (Khiêu chiến thất bại không có điểm)

- Mỗi lần khiêu chiến Phó Bản Ngày = 5 điểm (Khiêu chiến thất bại không có điểm)

- Mỗi lần khiêu chiến Luận Võ = 2 điểm

- Mỗi lần diệt Phỉ = 5 điểm

- Mỗi lần khiêu chiến Cường Địch = 1 điểm

- Mỗi lần diệt quân địch Bang = 5 điểm

- Mỗi lần tấn công Boss TG = 5 điểm (Khi tổng kết Boss nhận được điểm)

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.