Quỹ Tài Bảo
01-11-2021 đến 03/11/2021

Tham gia ngay

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Nhân nạp đơn đạt mốc chỉ định có thể kích hoạt quỹ tương ứng.

[Quy tắc hoạt động]

1. Quỹ Tài Bảo được chia thành ba quỹ: 400 NB, 2000 NB, 6000 NB, mỗi quỹ cần phải nạp đơn với số Nguyên Bảo tương ứng để kích hoạt

2. Chủ Nhân có thể lựa chọn quỹ để mua và mỗi quỹ có số lần mua khác nhau.

3. Người chơi mua càng nhiều quỹ, mua nhiều lần thì lượng Nguyên Bảo hoàn trả tích lũy sẽ càng cao, và sẽ được chia đều hoàn trả trong 5 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

4. Sau khi sự kiện kết thúc, các Chủ Nhân nhớ vào nhận kịp thời trong giao diện sự kiện nhé!

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 00:00 01/11/2021 - 23:59 03/11/2021.

Phạm vi: Các server đã mở trên 7 ngày.

PHẦN THƯỞNG

Hình ảnh phần thưởng:

Hoàn trả mỗi ngày quỹ 400 NB

Hoàn trả mỗi ngày quỹ 2000 NB

Hoàn trả mỗi ngày quỹ 6000 NB

 

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.