Chuỗi sự kiện mừng năm mới 2021
01-01-2021 đến 03/01/2021

Đổi quà

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Hoa Giấy và Rượu để đổi phần thưởng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 00:00 01/01/2021 - 23:59 03/01/2021.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: S1 - S383.

PHẦN THƯỞNG

Đổi QuàLần đổiYêu cầu
Gói luyện Đơn*1 10 Hoa Giấy*5
Rương liệt truyện ngẫu nhiên cam*1 5 Hoa Giấy*10
Túi chọn mảnh thần khí cam*1 150 Hoa Giấy*3
Tăng Kim Đơn*10 20 Hoa Giấy*10
Nguyên Liệu Luyện Thú*1 15 Hoa Giấy*10
Gói Nguyên Liệu*1 10 Hoa Giấy*20
Rương cẩm nang cam ngẫu nhiên*1 1 Hoa Giấy*25
Cẩm Nang EXP Cam*1 50 Hoa Giấy*2
Cẩm Tú Ngọc*1 50 Hoa Giấy*2
Ngọc Hồn*100 100 Hoa Giấy*2
Vinh Dự*1000 1000 Hoa Giấy*2
Công Huân*1000 1000 Hoa Giấy*2
Tiến Cấp Đơn*100 100 Hoa Giấy*2
Đá Luyện Trang Sức*20 50 Hoa Giấy*2
Đá Luyện Cam*10 50 Hoa Giấy*2
Đá Tẩy Trang Bị*10 50 Hoa Giấy*10
Gói Mảnh Tướng Thường*4 100 Hoa Giấy*2
Gói Mảnh Tướng Hiếm*5 100 Hoa Giấy*3
EXP Chiến Hồn*1 50 Hoa Giấy*2
Gói Mảnh Tướng Hot*5 100 Hoa Giấy*4
Gói Bảo Vật Cam phẩm 18*1 5 Hoa Giấy*20
Đá Thời Trang*100 20 Hoa Giấy*10
Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ*25 20 Hoa Giấy*10
Gói Mảnh Trang Bị 18*5 10 Hoa Giấy*8
Sách EXP-Cực*5 50 Hoa Giấy*5
Quà Chọn Nguyên Liệu Ám Kim*1 30 Rượu*2
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Kim 2*1 20 Rượu*4
Túi Chọn Mảnh Kim Hồn Chính*3 20 Rượu*4
Túi Chọn Mảnh Kim Hồn-Phụ*3 20 Rượu*4
Túi Chọn Tổ Hợp Nguyên Liệu-Cao 2*1 10 Rượu*6
Túi Chọn Mảnh Binh Phù Vàng*3 30 Rượu*4
Linh Hồn pet Ám Kim*35 60 Rượu*3
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Kim*1 20 Rượu*4
Quà Chọn Mảnh Thần Khí Vàng*2 40 Rượu*3
Túi Chọn Trang Sức Ám Kim*20 40 Rượu*3
Quà lựa chọn thời trang kim*1 1 Rượu*50
Quà Niên Thiếu*1 5 Rượu*5
Mảnh Đá Long Hồn*30 5 Rượu*3
Ám Kim Chân Quyết*20 50 Rượu*3
Khung avatar Đông Ấm*1 1 Rượu*5
Gói thời trang 20/11*1 1 Rượu*20
Túi chọn thời trang đỏ pb 37*1 8 Rượu*40
Gói pet tổng hợp*1 4 Rượu*2
Túi Chọn Mảnh Binh Phù-Đỏ*1 60 Rượu*1
Túi chọn ảo hóa tướng pb 33*1 4 Rượu*14
Túi chọn truyện ký Đỏ*1 5 Rượu*6
Tự chọn thần khí đỏ 6*1 100 Rượu*1
Túi Quà Vũ Uy*1 1 Rượu*25
Nguyên Liệu Chiến Hồn Tăng Đỏ*10 30 Rượu*2
Kim Tướng Hồn*1 5 Rượu*25
Tăng Kim Đơn 2*20 50 Rượu*3
Trang Bị Liệt Thiên*1 1 Rượu*65
Gói Luyện Đơn 2*2 50 Rượu*3
Túi chọn mảnh thần thú đỏ 2*20 10 Rượu*14
Túi Đá Quý Cấp 6*1 5 Rượu*20
Túi Quà Thời Trang*1 1 Rượu*10
Quà Tự Chọn Thời Trang Cam-Hiếm pb 34*1 4 Rượu*30
Cẩm Nang Đỏ*5 16 Rượu*3
Cẩm Nang Đỏ 2*5 16 Rượu*3
Tinh Hồn Thạch*500 100 Rượu*1
Chiến Hồn Cam*1 5 Rượu*8
Siêu Chiến Hồn*1 5 Rượu*12
Túi chọn mảnh Thần Thú Phẩm 12*10 8 Rượu*4
Rương chọn tinh hoa trang sức*10 30 Rượu*2
Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10 32 Rượu*2
Tẩy Luyện Đơn*10 20 Rượu*2
Bảo Vật Tinh Hoa*5 20 Rượu*2
Rương chọn mảnh Thần Binh Cam phẩm 18*5 50 Rượu*1
Rương chọn mảnh Thần Binh Đỏ*8 50 Rượu*2
Rượu 50 Hoa Giấy*5

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.